Setkání s nejlepšími ve sběru recyklovatelného odpadu – 22.2.2016

Napsal prosenxire -> https://vk.com/doc Dne . Kategorie Aktuality

V roce 2015 proběhla soutěž ve sběru recyklovatelných materiálů z odpadů na 25 školách Liberecka a s nejlepšími sběrači a koordinátory jsme se znovu setkali v únoru letošního roku.  S dalšími partnery (SML, LK, Enroll, IQLandia aj.) jsme připravili setkání nejlepších účastníků a partnerů našeho dlouhodobého projektu ve sběru recyklovatelných odpadů s názvem Člověk přírodě – příroda člověku“. Cílem tohoto projektu je především praktická osvěta třídění recyklovatelného odpadu mezi ty nejmenší a jejich prostřednictvím i na jejich rodiče a prarodiče, a tedy i minimalizace vznikajících odpadů. Děti by se měly již od útlého věku učit, jak se chovat ekologicky, chránit přírodu, naši zemi a životní prostředí a učit se zodpovědnému spotřebitelskému chování. Zjistí tak, že třídění odpadů má smysl, může být i zábavné a budou v něm chtít pokračovat i po skončení soutěže.

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Napsal prosenxire -> https://vk.com/doc Dne . Kategorie Aktuality

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Protože víc rukou víc uklidí, rozhodl se Spolek Ekosmák spojit síly s námi - Českým svazem ochránců přírody – dlouholetým organizátorem akce Ukliďme svět. Na začátku roku 2016 tak vznikla jediná úklidovka pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Soutěž škol!! - recyklace odpadů z domácností

Napsal prosenxire -> https://vk.com/doc Dne . Kategorie Aktuality

Připomínáme soutěž ve sběru recyklovatelných materiálů pro všechny školy Libereckého kraje - díky podpoře Ekofondu města Liberec.
Informace a podmínky najdete v přiložených materiálech a sesbírané a vytříděné materiály je možno nahlásit do 15.12.2015 - požádat o odvoz naší technikou z jednotlivých škol - odvezeme do 15.1. nejpozději.
Nejlepší sběrači, ale i všechny zúčastněné školy budou odměněny zajímavými cenami.

Naučná stezka Vesecké údolí

Napsal Tomáš Vintr Dne . Kategorie Vesecké údolí

Vesecké údolí se nachází na jihovýchodním okraji Liberce. Na západní hranici území leží městská čtvrť Liberec - Vesec, východní hranice zasahuje do městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Údolí poskytuje relaxační a rekreační zázemí části obyvatel blízkých sídlišť ve Vesci, Doubí a v Rochlicích. Část obyvatel nad údolím bydlí minimálně přes léto v rekreačních chatkách či rodinných domcích. Jižně od údolí začíná rozsáhlý lesní komplex Císařského kamene, který navazuje na údolí a zvětšuje možný rekreační potenciál i ekologickou stabilitu tohoto území. Páteř území tvoří Mlýnský a Luční potok pramenící na úpatí Císařského kamene. Naučná stezka prochází údolní nivou těchto potoků. V těsné blízkosti města je zde možné spatřit mnoho vzácných rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí.