Pokud si s něčím nejste jisti, zde se můžete poradit a získat tak odbornou radu od našich pracovníků. Na váš dotaz se budeme snažit odpovědět co nejdříve a v co nejširším možném rozsahu. Děkujeme za důvěru.

Desatero rozumného spotřebitele

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

  1. Nakupujte s rozmyslem jen to, co opravdu potřebujete a zvolete optimální obaly
  2. Vyhýbejte se výrobkům na jedno použítí Nekupujte výrobky z PVC.
  3. Při jejich výrobě, používání i spalování se uvolňuje chlór, vznikají vysoce toxické dioxiny, furany a další nebezpečné sloučeniny Nekupujte výrobky s freony.
  4. Některé spreje, parfémy nebo ledničky poškozují ozónovou vrstvu, která chrání Zemi před ultrafialovým zářením

Které odpady z domácnosti nepatří do běžné popelnice?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Klíma
Které odpady z domácnosti není možno dávat do běžné popelnice?

Zejména ne zbytky barev a chemikálií nebo staré léky, baterie a akumulátory. Další odpady tam lze odkládat, ale lépe je dávat do nádob na recyklovatelné odpady – tedy sklo, papír (neznečištěný) nebo PET lahve - ve většině obcí i další plasty nebo nápojové kartony. Velké kusy odpadů je lépe zdarma odvést na sběrný dvůr – stará okna, nábytek či linoleum nebo koberec apod.

Co jsou to místní akční skupiny?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Komárek
Co jsou to místní akční skupiny, kdo se může stát jejich členem?

Místní akční skupiny (MAS) jsou občanská sdružení vytvořená za účelem fungování místních partnerství v území daného mikro-regionu. Členem se mohou stát občané daného území po dovršení 18 let nebo fyzické a právnické osoby (pověření zástupci kolektivních členů) s trvalým pobytem nebo sídlem v obcích mikro-regionu nebo s příslušností v daném území, které zde vyvíjejí svou činnost a chtějí se podílet na práci naplňující cíle MAS. Jednou z hlavních činností MAS je administrování programu LEADER ČR, tj. vyhodnocení žádostí o finanční prostředky z tohoto programu.

Které druhy odpadu patří do nebezpečného odpadu?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Farský
Které druhy odpadu patří do nebezpečného odpadu?

Mezi nebezpečný odpad počítáme baterie všech druhů (včetně olověných akumulátorů), zářivky, výbojky, teploměry, plechovky od barev, zaolejované textilie, nádobky od sprejů, barvy, ředidla, oleje, kyseliny, zásady, foto-chemikálie, lepidla, čisticí prostředky, pesticidy, kosmetiku, léky.