Které druhy odpadu patří do nebezpečného odpadu?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Farský
Které druhy odpadu patří do nebezpečného odpadu?

Mezi nebezpečný odpad počítáme baterie všech druhů (včetně olověných akumulátorů), zářivky, výbojky, teploměry, plechovky od barev, zaolejované textilie, nádobky od sprejů, barvy, ředidla, oleje, kyseliny, zásady, foto-chemikálie, lepidla, čisticí prostředky, pesticidy, kosmetiku, léky.