Armillaria, informace o nás

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Armillaria

Květa Morávková, předsedkyně organizaceZákladní organizace Českého svazu ochránců přírody Armillaria byla založena v srpnu roku 1996. Naším posláním je přispívat k ochraně a ozdravění i zachování pestrosti a kvality přírody, krajiny a životního prostředí jako celku, zejména na území Libereckého kraje a jeho cenných lokalit.

Komplexní péče o přírodu

Péči o přírodu pojímáme komplexně. Na počátku této činnosti stojí ekologická výchova. Usilujeme, aby si lidé uvědomili energetickou i surovinovou zátěž i stav naší společnosti v souvislostech. Snažíme se o to, aby se na základě tohoto poznání sami a dobrovolně rozhodli postupně snižovat svou spotřebu, aby dávali přednost zboží a zejména potravinám ve vratných nebo alespoň v recyklovatelných obalech, aby separovali recyklovatelné složky domácího odpadu, aby pečovali o čistotu svého okolí…

Činnost ZO ČSOP Armillaria

Armillaria se stará o své zájmové či smluvně do péče získané lokality, pořáda akce pro veřejnost, řeší odborné problémy a projekty. Snažíme se i přispět ke vzájemnému pochopení mezi různými organizacemi, institucemi a veřejností. Zapojujeme se do komunikace s ministerstvem životního prostředí, s Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec, s obcemi, s občany, s podnikatelskými subjekty a s dalšími neziskovými organizacemi. Řadu akcí sami iniciujeme nebo organizujeme.

Mezi další aktivity naší organizace a ekocentra patří:

  • mapování druhově vzácných lokalit a péče o louky
  • mapování invazních druhů a zajišťování jejich likvidace
  • pořádání seminářů, konferencí, přednášek, výstav a besed
  • publikování, práce s médii a účast ve správních řízeních
  • konzultační a poradenská činnost občanům, městu, obcím a dalším neziskovým organizacím

Tuto činnost v celé šíři můžeme realizovat díky finanční, mediální i materiální podpoře ze strany našich partnerů a donátorů, díky morální podpoře široké veřejnosti i významných představitelů veřejného života a v neposlední řadě i díky podpoře vlastních členů a jejich rodin.

Všem uvedeným  partnerům a sponzorům děkujeme a doufám, že i nadále udržíme činnost naší organizace v dostatečném rozsahu a pestrosti, ačkoli je čím dál těžší ufinancovat zaměstnance a dobrovolníků s dostatkem volného času také nikdy není nadbyteki.

Mgr. Květa Morávková - předsedkyně ZO