Příroda není na jedno použití

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekologická výchova

Recyklace odpadů

Od roku 2003 je realizován v Liberci projekt "Příroda není na jedno použití aneb Recyklace odpadů na Liberecku". Projekt realizujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Větrník a za podpory mnoha dalších institucí.

Cílem projektu je zejména výchova dětí a dospělé veřejnosti ke snižování tvorby domácích odpadů a k maximální recyklaci hodnotných složek z těchto odpadů co nejefektivnější cestou (čistá surovina, dodávaná přímo zpracovateli).

Dny Země

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekologická výchova

Den Země

Mezinárodní den Země připadá každoročně na 22. dubna, přičemž historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969. Na projektu Dny Země s námi spolupracuje Společnost přátel přírody Čmelák.

Cíle projektu Dny Země

dostat do popředí zájem lidí o životní prostředí
obohatit je o nový prožitek
navázat na tradice oslav Dne Země u nás i ve světě a tuto tradici upevnit