Dny Země

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekologická výchova

Den Země

Mezinárodní den Země připadá každoročně na 22. dubna, přičemž historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969. Na projektu Dny Země s námi spolupracuje Společnost přátel přírody Čmelák.

Cíle projektu Dny Země

dostat do popředí zájem lidí o životní prostředí
obohatit je o nový prožitek
navázat na tradice oslav Dne Země u nás i ve světě a tuto tradici upevnit

Zároveň chceme nenásilnou formou seznámit širokou veřejnost s problémy životního prostředí a dát jim tak možnost se zapojit do aktivit s pozitivním vlivem na životní prostředí. Jedná se o jednu z mála možností jak oslovit přímo veřejnost v otázkách ekologie.

Historie projektu

V minulých ročnících akce probíhala v Lidových sadech v Liberci, kde si mohli návštěvnící kromě obvyklých ekologických aktivit, jako jsou kvízy, hry s ekologickou tématikou, informační stánky a informační panely, připomenout dnes již zapomenutá řemesla a jejich výrobky.

V průběhu akcí vystupují dětské soubory, součástí jsou také přednášky a prezentace. Pro děti je každý rok připraven pestrý program s ekologickým motivem.