Příroda není na jedno použití

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekologická výchova

Recyklace odpadů

Od roku 2003 je realizován v Liberci projekt "Příroda není na jedno použití aneb Recyklace odpadů na Liberecku". Projekt realizujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Větrník a za podpory mnoha dalších institucí.

Cílem projektu je zejména výchova dětí a dospělé veřejnosti ke snižování tvorby domácích odpadů a k maximální recyklaci hodnotných složek z těchto odpadů co nejefektivnější cestou (čistá surovina, dodávaná přímo zpracovateli).

Rozdíl oproti běžně používaným třídícím systémům spočívá v primárním oddělení čistého materiálu – dříve než přijde do kontaktu s ostatními složkami domácího odpadu. Čisté (vymyté) materiály jsou odděleně shromažďovány na sběrných místech, pravidelně sváženy do skladu, kde je kontrolována kvalita separovaných složek, některé plasty jsou drceny nebo lisovány a odváženy jednotlivým zpracovatelům.

Rozsah projektu Recyklace odpadů

Recyklace odpadů, práce s dětmiProjektem bylo dosud osloveno asi 25 000 dětí mateřských, základních i středních škol okresu Liberec. Z výsledků je zřetelné, jak stoupají hodnoty sebraných surovin během jednotlivých let. To odpovídá zlepšující se úrovni systému svozu i komunikace s jednotlivými koordinátory na sběrných místech.

Celkem funguje již více než 100 sběrných míst v celém okrese, z nichž asi polovina se nachází na území města Liberce. Zatím se bohužel příliš nedaří ovlivňovat nabídku šetrnějších obalů v prodejních centrech, neboť stále chybí kvalitní legislativa.

Děti a jejich okolí vedeme k zodpovědnějšímu chování v roli spotřebitele zboží. Bez pomoci dospělých – zejména mimo školní kolektivy – však není možno udržet tyto správné návyky v praktickém životě, pokud se nepodaří výrazně změnit současné trendy v odpadovém hospodářství, tzn. účinněji prosazovat ekologické priority.