Zachování a obnova druhově bohatých luk

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Péče o louky

Péče o louky

V současné době je na území okresu Liberec velmi neutěšený stav řady biotopů, které přestaly být pravidelně obhospodařovány. Na základě vytipování cenných lokalit jsme v roce 1998 spustili víceletý projekt "Zachování a obnova druhově bohatých luk".

Ralizací projektu "Zachování a obnova druhově bohatých luk" se každoročně snažíme zajistit odpovídající způsob obhospodařování tak, aby nedocházelo k dalšímu ochuzování jejich druhového složení.

Rozsah projektu "Zachování a obnova druhově bohatých luk"

Jedná se o mezofilní a hygrofilní louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů především:

  • na území PP Ještěd
  • na území Veseckého údolí
  • na území obce Lukášov v okrese Jablonec n.N.

Těžko přístupné podmáčené louky byly sekány ručně křovinořezem a kosou, suché louky se nám podařilo posekat pomocí mechanizace. Na některých místech bylo nutné odstranit nálet. Všechna vzniklá biomasa byla zlikvidována odpovídajícím způsobem. Celkem bylo posekáno cca 15 ha.