Ochrana obojživelníků

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ochrana obojživelníků

Ochrana obojživelníků

Obojživelníci (Amphibia) jsou studenokrevní obratlovci, nejprimitivnější známí čtyřnožci. Jejich končetiny mají rozlišené zápěstí (zánártí) a jednotlivé prsty, což je odděluje od původního, rybě podobného předka.

V rámci projektu "Ochrana obojživelníků" bude prováděna registrace míst, kde se obojživelníci rozmnožují, zaměřená zpočátku na lokality "Liberecké kotliny", později na další části okresu Liberec. U každé z lokalit budou zjišťována možná rizika, která obojživelníky ohrožují.

Cíle projektu "Ochrana obojživelníků"

registrovat místa rozmnožování obojživelníků
zjistit možná rizika, která obojživelníky ohrožují
navrhnout vhodná řešení

Projekt předpokládá pokračování v dalších letech a počítá mimo jiné také s opravou některých malých nádrží nebo s případnou účastí ve správních řízeních.

Součástí projektu bude propagace ochrany obojživelníků a míst jejich rozmnožování především formou přednášek nebo seminářů pro školní mládež případně článků v regionálním tisku.