Které odpady z domácnosti nepatří do běžné popelnice?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ekoporadna

p. Klíma
Které odpady z domácnosti není možno dávat do běžné popelnice?

Zejména ne zbytky barev a chemikálií nebo staré léky, baterie a akumulátory. Další odpady tam lze odkládat, ale lépe je dávat do nádob na recyklovatelné odpady – tedy sklo, papír (neznečištěný) nebo PET lahve - ve většině obcí i další plasty nebo nápojové kartony. Velké kusy odpadů je lépe zdarma odvést na sběrný dvůr – stará okna, nábytek či linoleum nebo koberec apod.