Články

Setkání s nejlepšími ve sběru recyklovatelného odpadu – 22.2.2016

Napsal prosenxire -> https://vk.com/doc Dne . Kategorie Aktuality

V roce 2015 proběhla soutěž ve sběru recyklovatelných materiálů z odpadů na 25 školách Liberecka a s nejlepšími sběrači a koordinátory jsme se znovu setkali v únoru letošního roku.  S dalšími partnery (SML, LK, Enroll, IQLandia aj.) jsme připravili setkání nejlepších účastníků a partnerů našeho dlouhodobého projektu ve sběru recyklovatelných odpadů s názvem Člověk přírodě – příroda člověku“. Cílem tohoto projektu je především praktická osvěta třídění recyklovatelného odpadu mezi ty nejmenší a jejich prostřednictvím i na jejich rodiče a prarodiče, a tedy i minimalizace vznikajících odpadů. Děti by se měly již od útlého věku učit, jak se chovat ekologicky, chránit přírodu, naši zemi a životní prostředí a učit se zodpovědnému spotřebitelskému chování. Zjistí tak, že třídění odpadů má smysl, může být i zábavné a budou v něm chtít pokračovat i po skončení soutěže.

 

Setkání probíhalo v Centru Babylon a zúčastnilo se ho osm z patnácti pozvaných základních a mateřských škol z Libereckého kraje. Z každé školy vybraní žáci a koordinátorka, většinou z řad učitelů. Nejdříve jsme poděkovali školám, žákům a koordinátorům za jejich práci, účast, snahu, trpělivost a vytrvalost při sběru a zejména třídění a skladování jednotlivých komodit a poté následovalo krátké povídání o projektu, který trvá již 22 let a  byl v roce 2015 opět podpořen Ekofondem Statutárního města Liberec. Nakonec jsme předali zajímavé a atraktivní ceny a odměny koordinátorům i našim nejpilnějším sběračům. Důležitým přínosem tohoto setkání byla také zpětná vazba koordinátorů/učitelů a jejich náměty či připomínky k soutěži, abychom mohli ještě některé detaily zlepšit a vypilovat k všestranné spokojenosti.

Poté následoval program v iQLandii Liberec, kde měly školy, jako součást odměny, vstup zdarma a kde probíhala m.j. i Science show – akční a diváky velmi oblíbená show plná ohnivých a mrazivých efektů. Během Science show lektoři předvádí a vysvětlují pokusy především z fyziky a chemie. Konkrétně pak například experimenty s kapalným dusíkem, střelnou bavlnou, hořlavými plyny aj..  Zbylý čas účastníci našeho setkání a akce využili k prohlídce všech otevřených expozic tohoto nového vědeckého parku a užili si tak tento „den za odměnu“. Těšíme se na další etapu spolupráce se všemi koordinátory i partnery projektu „Příroda není na jedno použití“ aneb „Recyklace odpadů na Liberecku“ a děkujeme všem, kteří nás a tento dlouhodobý projekt i  jeho aktivity jakkoli podporují.