Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Pozemkový spolek Mokřady a louky LibereckaPozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka jsme založili v roce 1999 v rámci projektu "Místo pro přírodu". Chtěli bychom tak přispět k záchraně přírodního bohatství našeho regionu.

Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka je nezisková organizace, která sdružuje vlastníky, hospodáře a nájemce ekologicky cenných pozemků. Navazuje na tradici prvorepublikových okrašlovacích a ochranářských spolků, zajišťuje péči o pozemky nebo objekty, zejména o území s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Cíle pozemkového spolku

Naším cílem je postupné získávání právních vazeb k cenným územím (dlouhodobé pronájmy, vkládání věcného břemene ve prospěch ochrany přírody, dohody s vlastníky či odkoupení pozemků) a pravidelná péče o ně. Dále usilujeme o zajištění ochrany některých dosud nechráněných území.

Pozemkový spolek má dlouhodobém pronájmu 2,5 ha pozemků, o dalších pozemcích jednáme s jejich vlastníky a správci. Celkem pečujeme o více než 45 ha luk a mokřadů a ca 4 ha lesa v regionu.

V letech 2001 - 2014 se zájem spolku zaměřuje i na ohrožené objekty kulturního dědictví, kterými jsou například:

  • Liberecké novorenesanční lázně - rekonstruovány na Galerii v Lázních (již od 2005 mimo náš dosah)
  • Kittlův dům - Krásná u Pěnčína
  • fara v Krásné u Pěnčína.

Pozemkový spolek mohl řadu svých aktivit realizovat díky finanční podpoře MŽP a ČSOP v rámci otevřeného projektu "Místo pro přírodu", díky podpoře v rámci Programu péče o krajinu MŽP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Ústí nad Labem a v Praze a díky podpoře firmy NET4GAS, generálního partnera ČSOP a nositele programu "Blíž přírodě".

Dlouhodobé cíle pozemkového spolku

  • postupně získat biologicky cenné pozemky do dlouhodobého pronájmu, či je zatížit věcným břemenem preference ochrany přírody, v nutných případech pozemky odkoupit
  • pravidelně pečovat o biologicky hodnotné plochy, či zprostředkovat péči o zemědělsky extenzivně využitelné plochy
  • prosadit územní ochranu nejcennějších dosud nechráněných lokalit (Vesecké údolí, Rašovka, Prosečský hřeben, Císařský kámen, Čermostudniční hřeben aj.)
  • pěstovat dobré jméno pozemkového spolku v regionu a prezentovat jeho činnost veřejnosti tak, aby se společnými silami dařilo naplnit smysl aktivní ochrany přírody a uchování kulturního dědictví tohoto regionu