Pozemkové spolky a jejich cíle

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Pozemkový spolek

Pozemkové spolkyPozemkové spolky zajišťují péči o zájmové lokality nebo objekty na základě dlouhodobého právního vztahu. To zaručuje maximální účelnost vynaložených prostředků a sil (nepřijdou za pár let vniveč, když majitel pozemku změní názor na jeho využití).

Zároveň pozemkové spolky za lokalitu přebírají plnou zodpovědnost, což jim umožňuje lépe prosazovat své zájmy v širším okolí. Nikdo jim pak nemůže vytýkat "vy jen kecáte a vůbec nevíte, o čem to hospodaření je...".

 Cíle pozemkových spolků

Jedním z hlavních kréd pozemkových spolků je chránit přírodní a kulturní dědictví nikoliv před lidmi, ale pro lidi. Z toho plynou i hlavní cíle:

  • uchovat cenné přírodní a kulturní hodnoty místa či regionu (případně tyto hodnoty obnovit)
  • v maximální možné míře je přiblížit lidem (využití pro "měkkou" turistiku, ekologickou výchovu, život komunity...)
  • být pozitivním příkladem lidem v okolí