Bioodpady aneb Co je vlastně bioodpad?

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Recyklace odpadů

Bioodpad, slupkyZákladní charakteritikou biodpadu je jeho schopnost rozkladu při aerobních či anaerobních podmínkách (za přístupu vzduchu či bez něj). Je tedy odbouratelný, čímž (při správném nakládání s ním) minimálně ohrožuje životní prostředí.

Bioodpad se může využít k dalšímu použití, např. jako kompost, hnojivo nebo bioplyn. Celkově se biodpad podílí v komunálních sféře 40ti až 60ti % objemu.

Co všechno do bioodpadu patří?

Podle plánu Odpadového hospodářství ČR jsou biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) členěny do těchto kategorií:

  • papír a/nebo lepenka
  • dřevo
  • organický kompostovatelný odpad
  • oděv
  • textilní materiál
  • kompostovatelný odpad z údržby zeleně
  • směsný komunální odpad a odpad z tržišť

Jak lze bioodpad co nejvíce využít?

Nejvíce rozšířeným způsobem při zpracování bioodpadů je kompostování, které má své nesporné výhody. Založením kompostu získáte levné a k životnímu prostředí šetrné hnojivo, které přitom nijak neztrácí na své kvalitě a účinnosti. Zároveň snížíte objem svých odpadů a ulevíte skládkám. Existují mnoho nenáročných metod jak pohodlně kompostovat, bez větších investic nebo časové náročnosti.

Kde získám víc informací?