Investice, která se vyplatí

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Recyklace odpadů

Odpady

Za odpad považujeme vše co pro nás po použití ztratilo svou původní funkci a hodnotu. Dříve, než se pro nás tyto materiály a výrobky stanou odpadem, mohou se stát dále využitelnou surovinou. Záleží jen na nás, zda v nich uvidíme nejdříve druhotnou surovinu a teprve potom odpad.

Množství odpadů však stále převládá nad množstvím znovu využitých již "nepotřebných" materiálů a výrobků.

To má za následek dva důležité aspekty:

  • ekonomické ztráty z nevyužitých surovin z odpadů
  • ničení přírodního a kulturního prostředí v němž žijeme působením skladování a likvidace odpadů

Proto je nutno chápat vhodné a smysluplné hospodaření s odpady jako důležitý úkol pro nás i pro příští generace. Průměrný občan naší republiky vytvoří 300 kg odpadů za rok. Toto množství bohužel stále narůstá. Naším zájmem by mělo být nejen odpady třídit a recyklovat, ale v první řadě se snažit o jejich minimalizaci.

Jak se chovat, aby se odpadu vytvářelo co nejméně?

  • vyhýbejte se používání výrobků na jedno použití
  • kupujte potraviny zejména ve vratných obalech
  • dávejte přednost větším balením
  • nekupujte potraviny balené v hliníkových fóliích
  • nevyhazujte igelitové tašky, sáčky a plastové lahve, ale používejte je opakovaně
  • používejte přírodní a recyklovatelné materiály