Recyklace odpadů na Liberecku

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Recyklace odpadů

Recyklace odpadů na Liberecku

Liberec je prvním městem v České republice, ve kterém se podařilo realizovat sběr separovaného odpadu prostřednictvím mateřských, základních a středních škol. Sběr separovaného odpadu organizuje již 15 let ZO ČSOP Armillaria ve spolupráci s DDM Větrník.

Nejdříve získávali žáci za nasbírané suroviny losy, které byly 2x do roka slosovány. Tento typ soutěže byl před třemi lety doplněn přesně cílenou a více motivující soutěží o nejlepší sběratele.

Dnes je do sběru separovaného odpadu zapojeno v libereckém regionu celkem 81 škol, které fungují zároveň jako sběrná místa.

V období od ledna 1994 do ledna 2000 se podařilo žákům libereckého regionu nasbírat 1 200 000 kusů PET lahví, 34 700 kg baterií, asi 6,6 tun plastových kelímků, 6,5 tun fólií, téměř 27 tun tetrapakových krabic a 2 005 kg hliníkových fólií. Pro všechny typy sbíraného odpadu se podařilo najít zpracovatele, kteří zajišťují maximální zhodnocení materiálu.  

Cíle projektu Recyklace odpadů

  • ocenit žáky i učitele, kteří se celoročně zabývají sběrem tříděného komunálního odpadu na školách libereckého regionu a kteří věnují pozornost této u nás dosud značně přehlížené problematice – na rozdíl od vyspělých zemí EU, kde je minimalizace a separace domovního odpadu jednou z prvořadých priorit
  • prostřednictvím dětípopularizovat tuto činnost i mezi dospělou populací
  • zainteresovat do popularizace této činnosti představitele politického, veřejného i kulturního života a zástupce médií
  • zahájit vlastní systematickou kampaň na podporu používání recyklovatelných obalů
  • zvýšit počet sbíraných materiálů na jednotlivých školách a dalších sběrných místech (v supermarketech, vybraných obchodech, podnicích, institucích apod.)