Investice, která se vyplatí

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Recyklace odpadů

Odpady

Za odpad považujeme vše co pro nás po použití ztratilo svou původní funkci a hodnotu. Dříve, než se pro nás tyto materiály a výrobky stanou odpadem, mohou se stát dále využitelnou surovinou. Záleží jen na nás, zda v nich uvidíme nejdříve druhotnou surovinu a teprve potom odpad.

Množství odpadů však stále převládá nad množstvím znovu využitých již "nepotřebných" materiálů a výrobků.