Armillaria, informace o nás

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Armillaria

Květa Morávková, předsedkyně organizaceZákladní organizace Českého svazu ochránců přírody Armillaria byla založena v srpnu roku 1996. Naším posláním je přispívat k ochraně a ozdravění i zachování pestrosti a kvality přírody, krajiny a životního prostředí jako celku, zejména na území Libereckého kraje a jeho cenných lokalit.

Komplexní péče o přírodu

Péči o přírodu pojímáme komplexně. Na počátku této činnosti stojí ekologická výchova. Usilujeme, aby si lidé uvědomili energetickou i surovinovou zátěž i stav naší společnosti v souvislostech. Snažíme se o to, aby se na základě tohoto poznání sami a dobrovolně rozhodli postupně snižovat svou spotřebu, aby dávali přednost zboží a zejména potravinám ve vratných nebo alespoň v recyklovatelných obalech, aby separovali recyklovatelné složky domácího odpadu, aby pečovali o čistotu svého okolí…

Činnost ZO ČSOP Armillaria

Armillaria se stará o své zájmové či smluvně do péče získané lokality, pořáda akce pro veřejnost, řeší odborné problémy a projekty. Snažíme se i přispět ke vzájemnému pochopení mezi různými organizacemi, institucemi a veřejností. Zapojujeme se do komunikace s ministerstvem životního prostředí, s Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec, s obcemi, s občany, s podnikatelskými subjekty a s dalšími neziskovými organizacemi. Řadu akcí sami iniciujeme nebo organizujeme.

Mezi další aktivity naší organizace a ekocentra patří:

  • mapování druhově vzácných lokalit a péče o louky
  • mapování invazních druhů a zajišťování jejich likvidace
  • pořádání seminářů, konferencí, přednášek, výstav a besed
  • publikování, práce s médii a účast ve správních řízeních
  • konzultační a poradenská činnost občanům, městu, obcím a dalším neziskovým organizacím

Tuto činnost v celé šíři můžeme realizovat díky finanční, mediální i materiální podpoře ze strany našich partnerů a donátorů, díky morální podpoře široké veřejnosti i významných představitelů veřejného života a v neposlední řadě i díky podpoře vlastních členů a jejich rodin.

Všem uvedeným  partnerům a sponzorům děkujeme a doufám, že i nadále udržíme činnost naší organizace v dostatečném rozsahu a pestrosti, ačkoli je čím dál těžší ufinancovat zaměstnance a dobrovolníků s dostatkem volného času také nikdy není nadbyteki.

Mgr. Květa Morávková - předsedkyně ZO

Výroční zprávy

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Armillaria

výroční zpráva za rok 2009    výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2007    výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2006    výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2005    výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2004    výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2003    výroční zpráva