Jarní úklidy na Liberecku, jaké byly?

Napsal Tomáš Vintr Dne . Kategorie Clean Up The World

Téměř 3,5 tuny odpadu, 300 účastníků, nečekané nálezy a spousta zážitků i takové byly letošní jarní úklidy.

Kdo se letos do úklidů zapojil, které lokality byly vyčištěny, kolik odpadu roztříděno a další podrobnosti prozrazuje následující článek:

V okolí Liberce se tento rok opět konala akce Clean up the World (ukliďme si svět) pořádaná dvakrát do roka pod záštitou ZO ČSOP Armillaria a ve spolupráci se společností Termizo a.s., která sponzorsky podporuje likvidaci nerecyklovatelných odpadů. Armillaria je již od roku 1999 pravidelným organizátorem této akce na jaře i na podzim na Liberecku. Cílem je vyčistit vybrané lokality a ostrůvky zeleně ve městech od odpadu a nežádoucích materiálů.

Jarní část Clean up začala 21. 3. prvním úklidem Naučné stezky Vesecké údolí a skončila 26. 4. úklidem a následným happeningem na Ruprechtickém cvičáku. Armillaria uspořádala čtyři akce, zbylé
si mezi sebou rozdělily ZŠ T. G. Masaryka z Hrádku nad Nisou, ZŠ Kaplického Liberec, ZŠ Broumovská Liberec a Zahrádka Liberec. Při těchto úklidech bylo celkově nasbíráno 3 455 kg odpadu, z toho 1 530 kg tvořil odpad, který byl dále recyklován.

Armillaria se tradičně zaměřila na veřejnou zeleň v různých částech města Liberec, tedy na parky, rekreační plochy a lokality s chráněnými živočichy či rostlinami. Problémovými místy jsou zejména černé skládky a okolí lesních ohnišť ať už bezdomoveckých či vytvořených místní mládeží. Na všech těchto místech bylo velké množství lahví od alkoholických nápojů přes vysloužilé části elektrospotřebičů po molitany a koberce. Účastníkům se kromě toho povedlo najít i pár kuriozit (např. platnou stokorunu, pánev či funkční lopatu).

 

Jak je potřebné uklízet a třídit odpad o tom se přesvědčili žáci základních škol. „Do projektu byli zapojeni žáci 7. a 8. třídy. První půlku vyučování žáci zpracovávali prezentace na ekologická témata, týkající se především třídění odpadu, ale například i spaloven v ČR. Následující polovinu projektového dne již probíhala samotná akce Clean up the World, kdy žáci sbírali odpadky v okolí školy. Byla to pro ně jistě cenná zkušenost“ hodnotí akci Klára Zrůstová, ZŠ Broumovská.

 

Spolek komunitní zahrádka Liberec začal s oživování lokality Lazebnický vrch. Během sobotního dne jsme uklidili terasy na Lazebnickém Vrchu - prostor v centru Liberce, který byl dlouhodobě znečištěný komunálním odpadem, exkrementy psími i lidskými a injekčními stříkačkami. Nasbírali jsme více než 40 pytlů s odpadem, a to jen na ploše menší než 700m2. Po proběhlém úklidu bude následovat přetvoření teras na volnočasový prostor pro místní komunitu. Pod záštitou spolku Zahrádka Liberec, z.s. zde vznikne první komunitní zahrada v Liberci“ vysvětluje Lucie Hrušová.

Všechny uskutečněné úklidy a množství odpadů jsou uvedeny v následující tabulce:

Akce (místo)

Datum

Počet účastníků

Množství odpadu (kg)

Naučná stezka Vesecké údolí - Armillaria

21. 3. 2015

14

120

Opičák - lesík u letiště - Armillaria

27. 3. 2015

5

95

Lazebnický vrch - Zahrádka Liberec, z. s.

4. 4. 2015

19

830

Hrádek nad Nisou - Základní škola T. G. Masaryka

10. 4. 2015

150

1 460

Okolí ZŠ Kaplického

15. 4. 2015

23

230

Ruprechtické parky a jejich okolí - Armillaria

22. 4. 2015

7

210

Okolí ZŠ Broumovská

24. 4. 2015

53

110

Ruprechtický cvičák + happening ke Dni Země - Armillaria

26. 4. 2015

25

400