Ochrana přírody

Napsal Felgr Pavel Dne . Kategorie Ochrana přírody

Zabýváme se teoretickou i praktickou ochranou přírody od ochrany územních celků (zvl. chráněná území) a krajiny až ke druhové ochraně a specielním opatřením.

 • Ochrana ptáků

  Ptáci (Aves) jsou dvojnozí, teplokrevní obratlovci. Ptáci se vyznačují zejména přítomností peří, trojprstými předními končetinami přeměněnými v křídla, redukovaným ocasem a mnoha charakteristickými srůsty kostí.

 • Ochrana obojživelníků

  Obojživelníci (Amphibia) jsou studenokrevní obratlovci, nejprimitivnější známí čtyřnožci. Jejich končetiny mají rozlišené zápěstí (zánártí) a jednotlivé prsty, což je odděluje od původního, rybě podobného předka.

 • Péče o louky

  Louka je zemědělská kultura tvořená společenstvím různých druhů trav, jetelovin a bylin. Louka je buď vytvořena uměle, nebo vzniká přirozeně na vlhčích pozemcích, nejčastěji v blízkosti vodních toků.

 • Vesecké údolí

  Páteř území tvoří Mlýnský a Luční potok pramenící na úpatí Císařského kamene. Vesecké údolí je unikátní svou bohatostí přírodních území i scenérií.

 • Clean Up The World

  Podnět ke vzniku akce "Clean Up The World" dal v roce 1987 v Sidney Ian Kiernan, když po své plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně s 40 000 dobrovolníky.